[email protected]
Đakona Avakuma 50
+381 60 442 18 10

 Oslanjanje ubadanjem u mekše artikle poput sireva, kolača, peciva i slično.

Primena na cenovnike tipa:

  • CR-A7
  • CR-A8
  • CR-A9
  • CK1-E
  • CK1-EB
  • CK1-B

OSLONCI U PRIMENI

OR - oslonac R
OR - oslonac R
OR - oslonac R
OR-oslonac R
OST - oslonac stopa
OST - oslonac stopa
OST + D10 - oslonac stopa
OP - oslonac prsten
OP - oslonac prsten
OP i OR + ram CR-A7
OG - oslonac G
OG - oslonac G
OG - oslonac G
OL - oslonac L
OK - oslonac za led
OI - oslonac igla
OI - oslonac igla
OI - oslonac igla
OZ - oslonac zakačaljka
OZ - oslonac zakačaljka
OS-O - oslonac spajalica ...
OSP - oslonac spirala
OSP - oslonac spirala