[email protected]
Đakona Avakuma 50
+381 60 442 18 10

 

Isticanje oslanjanjem magneta na magnetične površine pod uglom od 90 i 0 stepeni.

Primenljivo na ramove: A2, A3, A4, A5 i A6.

DRŽAČI U PRIMENI

DK - držač kuka
DC - držač cev
DM - držač magnet
DL - držač lajsna
DA - držač alka
DS - drž. samolepljivi