[email protected]
Bul. oslobođenja 46a
+381 21 442 181

Opremate pekaru? Pogledajte standardne postavke cenovnika i načina za isticanje cena i informacija.

Cene i cenovnici u pekarama

Dimenzije 112x80x5mm

Stalak lepeza sa 5 okretnih ramova A4 formata.

Oslonac za isticanje cena na folijama i sl.